Seseorang yg menisiki

(Menambal) Seorang penambal dalam mimpi melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. (Juga lihat Darn)